Privacybeleid

5 Elen Coaching gaat uiteraard zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij volg ik de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens & privacy

Gegevens die je ter beschikking stelt, persoonlijk en/of via het contactformulier op de website worden gebruikt om mijn diensten op betrouwbare wijze te kunnen leveren. In geen enkel geval worden verstrekte gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of je me daarom hebt gevraagd.

Als je op mijn website op een link klikt naar een andere dienstverlener, dan zijn deze dienstverleners zelf verantwoordelijk voor hun privacymaatregelen. Eventuele persoonsgegevens die je verstrekt via deze websites behoren niet tot deze privacyverklaring.

In voorbeelden die ik geef, in artikelen en andere publicaties, werk ik met fictieve namen en wordt de situatie van een individuele cliënt zodanig vermengd met situaties van andere cliënten dat deze niet meer herkenbaar toe te schrijven is aan een cliënt.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

5 Elen Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van gegevens

5 Elen Coaching, stelt alles in het werk om jouw gegevens adequaat te beveiligen door het gebruik van ‘als betrouwbaar bekend staande’ software en virusscanner en goede beheersprocedures. Waar nodig neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via info@5elen.nl

Bewaartermijnen

5 Elen Coaching bewaart jouw gegevens 2 jaar. Als je wilt dat jouw dossier eerder wordt vernietigd, kun je daartoe een schriftelijke verzoek indienen via info@5elen.nl.

Inzage, verwijdering of aanpassing van persoonsgegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@5elen.nl.

Opgesteld op 5 september 2020
5 Elen Coaching
Glanswit 26
2718 AD Zoetermeer